Sera Gazı İzleme Planlarını Hazırlama

Sera Gazı İzleme Planlarını hazırlama ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunmak için son tarih 30 Eylül 2014 dür.

http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=14300