İgdaş

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ), 25 Aralık 1986 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve bazı iştiraklerin katılımıyla kuruldu. İGDAŞ, Dünyanın sayılı metropollerinden İstanbul’da, uluslararası standart ve kalitede doğalgaz dağıtımı yapmaktadır, aynı zamanda 2005 yılından bu yana Uluslararası Doğalgaz Sempozyumu’nu (INGAS- International Natural Gas Symposium) düzenliyor.

İstanbul’da yaptığı çalışmalar ile yüksek kalite standartları ile tüm Türkiye için hem öncü hem de örnek olan İGDAŞ, 2010 yılında yapılan 409 kilometrelik yeni doğalgaz dağıtım hattı yatırımıyla birlikte doğalgaz şebekesini toplam 14 bin 209 kilometreye çıkararak İstanbul’un yüzde 97’lik bölümüne doğalgazı ulaştırmıştır. İGDAŞ’ın bugünkü abone sayısı 4.886.818 kişidir.

İstanbul’u kirli havadan kurtarmak amacıyla kurulan İGDAŞ, şehrin yakıt ihtiyacını, çevre ve insan sağlığına en uygun ve en ekonomik enerji kaynağı olan doğalgaz ile karşılamaya başladı. İGDAŞ’ta İstanbul’un kirlenen havasını temiz bir yakıt olan doğalgazla temizledikten sonra, artık çevreyle ilgili faaliyetleri belli bir sistem dahilinde yönetmenin gereğinin ortaya çıkması üzerine, 2004 yılında Çevre Yönetim Sistemi konusunda da çalışmalar başladı.

İGDAŞ, çevresel hedeflerini ilkeler doğrultusunda belirlemek ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirmek amacıyla ICR Çevre ile çalışmaya başlamıştır. İGDAŞ ve ICR Çevre, “Çevre mevzuatına uyum” ve “Çevre izinleri” konusunda da birlikte çalışacaklardır.